Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry – MUKES

MUKES on vuonna 2020 perustettu järjestö, joka edistää sensitiivistä muistityötä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien aseman parantamiseksi Suomessa.

 

MUKES tukee muistihäiriöistä kärsiviä, vähemmistöihin kuuluvia ikääntyviä muun muassa edistämällä muistisairauden oikeanaikaista alkukartoitusta eri kieli- ja kulttuuriryhmissä Suomessa.

 

Järjestö ohjaa ja neuvoo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja alan opiskelijoita sekä järjestää moninaista toimintaa, kuten koulutuksia ja infotilaisuuksia.

 

 

MUKES toimii edelläkävijänä kehittämällä valtakunnallisesti sensitiivistä muistityötä

MUKES-uutiset 1/ 2023  

 


Kulttuurisensitiivinen muistityö

Hyvä seniori,
tutustu
palveluumme

Muistityön
ammattilainen,

tutustu
palveluumme

Kiinnostaako
koulutus?

tutustu
tarjontaamme

Ajankohtaista

Kieli- ja Kulttuurivähemmistöön kuuluvan asiakkaan oikeus laadukkaaseen muistityöhön on ihmisoikeuskysymys
  Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry:n nä...