Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry – MUKES

MUKES on vuonna 2020 perustettu järjestö, joka edistää kulttuurisensitiivistä muistityötä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä etnisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien aseman parantamiseksi Suomessa.

 

MUKES tukee muistihäiriöistä kärsiviä, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ikääntyviä muun muassa edistämällä muistisairauden oikeanaikaista alkukartoitusta eri kieli- ja kulttuuriryhmissä Suomessa.

 

Järjestö ohjaa ja neuvoo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja alan opiskelijoita sekä järjestää moninaista toimintaa, kuten koulutuksia ja infotilaisuuksia.

 

 

MUKES toimii edelläkävijänä kehittämällä valtakunnallisesti kulttuurisensitiivistä muistityötä

Lue MUKES-uutiset täältä: 

 


Kulttuurisensitiivinen muistityö

Hyvä seniori,
tutustu
palveluumme

Muistityön
ammattilainen,

tutustu
palveluumme

Kiinnostaako
koulutus?

tutustu
tarjontaamme

Ajankohtaista

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen muistityöhön
Maksuton paneelikeskustelu, joka on suunnattu tulevaisuuden ...