Toiminta

Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry MUKES 

Meille MUKES:ssa on tärkeää, että kaikki ikääntyvät saavat tarvitsemansa muistipalvelut riippumatta taustastaan, kielestään tai kulttuuristaan.

Valitettavasti nykyinen palvelujärjestelmä ei aina pysty vastaamaan eri kieli- ja kulttuuriryhmien tarpeisiin, mikä johtaa siihen, että heidät saatetaan jättää palveluiden ulkopuolelle.

Olemme iloisia nähdäksemme, että myös Suomen kantaväestöön suunnatut organisaatiot ovat ottaneet sydämelleen viedä sensitiivistä muistityötä eteenpäin!

Meidän tehtävänämme on edistää vähemmistöjen muistipalvelujen tasavertaisuutta.

Haluamme varmistaa, että jokainen ikääntynyt, olipa hän Suomessa syntynyt tai muualta muuttanut, saa tarvitsemansa muistitutkimuksen ja diagnoosin oikea-aikaisesti.

Emme halua, että asiakkaan tausta, kieli tai kulttuuri muodostavat esteen muistipalveluihin pääsylle.

 

MUKES tarjoaa tukea ja ohjausta eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville ikääntyville aivoterveyden hyvinvoinnin edistämiseksi. Haluamme tehdä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa ja tarjota apua muistihäiriöiden ennaltaehkäisyyn, arviointiin, diagnosointiin ja hoitoon.

Tule mukaan MUKESin toimintaan ja auta meitä rakentamaan oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa jokaisella on yhdenvertainen pääsy terveydenhuoltoon. Yhdessä voimme varmistaa, että kaikki ikääntyvät voivat nauttia hyvästä muistista ja aivoterveydestä riippumatta taustastaan.

 

 

 

Tulevat tapahtumat

 

 Tapahtuma

 Ajankohta ja paikka

 Lisätietoa

Lääkäripäivät 2024

MUKES esittäytyy: Sensitiivinen muistityö osaksi SOTE palvelujen kokonaisuutta

Aika: 24.01.2024

Paikka: Messukeskus 
Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki, 

Tapahtuman ohjelma julkaistaan 1.12.2023 laakaripaivat.fi sivuilla

Conference of the ESREA Networks ELOA and ReNAdET

"Educating and learning across the lifespan – adult educators and older learners perspectives. Theory, research, practice, and policy"

MUKES esittäytyy: Dementia patient, migrant, or just older people

Aika: 8 – 10.11.2023

Paikka: Tallinn University, Estonia

Tutustu MUKES abstract:

KLIKKAA tästä

 

Mietityttääkö muisti? - Aivoterveysmessut_2023

MUKES esittäytyy: Aivoterveyden 112 – Muistamisen taitoja

 Aika: 18.–19.10.2023 

Paikka: Kampin palvelukeskus,
Salomonkatu 21 B 

Tapahtuman ohjelma

KLIKKAA tästä

The 33rd Alzheimer Europe Conference (#33AEC)

"New opportunities in dementia care, policy and research". 

MUKES esittäytyy: 17.10.2023 Poster (POS2-46) Linguistic and cultural minorities also have the right to quality care in matters related to dementia

Aika: 16 - 18.10.2023 

Paikka: Messukeskus Siipi conference centre
Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki, Finland

Tutustu MUKES abstract:

 KLIKKAA tästä

 

 

Forumi venäjänkielisille järjestöille

MUKES esittäytyy: Venäjänkieliset materiaalit aivoterveyden edistämiseen, Jututtaja-hanke

Aika: 30.9.2023

Paikka: Tuusula

 

PALOMA-päivät, verkostoista voimaa, tiedosta taitoa ja yhdessäolosta iloa

MUKES esittäytyy: Kieli- ja/tai kulttuurivähemmistöön kuuluva asiakas muistivastaanotolla

Aika: Torstai 31.8.2023

Paikka: THL, Mannerheimintie 166, Helsinki + verkossa

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan:
KLIKKAA tästä

MUKES webinaari 2024

 

Webinar "50 Shades of Memory Work" is rescheduled:
Thursday, November 21, 2024, from 12 pm - 3 pm UTC+2 (Helsinki Time)

Save the Date!

   Find all the webinar information, and meet lecturers, and their fascinating themes here ► 

      View the full webinar detailed program program "50 shades of Memory Work" here  

     

 

MUKES menneet tapahtumat

 

 

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen muistityöhön - keskustelutilaisuus 15.2.2023

Tapahtuma on suunnattu tulevaisuuden sote-palvelujen kehittämiseen ja siinä keskustelevat monkulttuurisuus- ja vanhustyön sekä ihmisoikeuksien asiantuntijat muistipalveluiden soveltuvuudesta ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Tapahtumassa MUKES esittelee "Monikulttuurisen muistityön monet kasvot” videon. Katso video: KLIKKAA tästä

Lue lisää tapahtumasta MUKES-uutiset 2/2023 siv.12 KLIKKAA tästä

 

 

 


Onko muistisairaus sallittu kaikille? - webinaarisarja, 2022  

1.osa Moninainen ikääntyvä Suomessa. Väestön rakenne muuttuu, olemmeko valmiina kohtamaan moninaisia ikääntyviä? Katso videotallenne: KLIKKAA tästä

2.osa Moninainen ikääntyvä palveluiden sokkeloissa
Kohtaavatko palvelut ikääntyviä yhdenvertaisesti? Katso videotallenne: KLIKKAA tästä

3.osa Muistisairauden diagnosoinnin muutostarve. Soveltuvatko muistipalvelut kaikille? Katso videotallenne: KLIKKAA tästä 

 

 

 

MUKES vaikuttaa

 

MUKES kannanotot ja lausunnot 2023

 

Kannanotto 27.3.2023: Kieli- ja Kulttuurivähemmistöön kuuluvan asiakkaan oikeus laadukkaaseen muistityöhön on ihmisoikeuskysymys, 27.3.2023 pdf

MUKES kannanotot ja lausunnot 2022

 

Kannanotto 10.2.2022: Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat muistihäiriöistä kärsivät ikääntyvät uhkaavat jäädä väliinputoajiksi sote- ja muistipalveluiden uudistuksissa, 10.2.2022 pdf

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän lausunto 2021

 

Lausunto 18.3.2021: Lausunto Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmaan pdf

 

ETNIMU-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat ry kannanotto 2019

 

Kannanotto 18.9.2019: Etnistaustaisten henkilöiden muistioireiden alkukartoituksen haasteet Suomessa pdf

 

 

MUKES historia

 

Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus MUKES perustettiin vuonna 2020. Perustaminen oli looginen jatkumo, sillä kulttuurisensitiivistä muistityötä kehittänyt ETNIMU-toiminta (2015–2020) Suomen muistiasiantuntijat ry:ssä päättyi. Tarvetta erityisasiantuntijuudelle monikulttuurisella muistialalla oli kuitenkin paljon. 

MUKES:n historia ulottuu vuoteen 2003, jolloin Vanhustyön Keskusliitto aloitti Ikämamu toiminnan. Tarjotessamme vieraskielisille iäkkäille muistitukea, alkoi myös osaamisemme kehittyä. Samaan aikaan alkoi myös Helsingin Alzheimer yhdistyksen perustama Muistineuvola, jossa vuonna 2004 aloitettiin viron- ja venäjänkielisten muistineuvonta sekä muistisairauden alkukartoitus. Heidän kokemuksensa oli tärkeä lisä MUKES:n osaamisen karttumiseen.

ETNIMU-toiminnassa tuotettiin tietoa kulttuurisensitiivisestä muistityöstä alan ammattilaisille ja kehitettiin erikielisiä materiaaleja lisäämään niin ulkomaalaistaustaisten kuin myös Suomen romaniväestön tietoisuutta muistiterveydestä. ETNIMU:ssa työskentelimme viron- venäjän-, somalin- arabian- ja kiinankielisten sekä romaniväestön ikääntyvien kanssa ETNIMU-toiminta oli ainutlaatuinen ja sai alkunsa käytännön tarpeisiin vastaavasta projektista, josta kehittyi valtakunnallinen toiminta.

Kaikki nämä MUKES historian kokemukset ovat antaneet meille paljon arvokasta hiljaista tietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmien moninaisuudesta, heidän tarpeista  sekä tietämyksistä muistisairauksista.

Vuonna 2020 tulimme päätökseen, että eri vähemmistöryhmiin kuuluvien, muistihäiriöistä kärsivien ikääntyvien aseman parantamiseksi Suomessa tarvitaan ihan oma yhdistys. Perustimme sen silloin nimellä Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry.

Tällä hetkellä MUKES on ainut taho, joka edistää moninaista muistityötä Suomessa.

 

 

Sensitiivinen muistityö Suomessa

 

Suomen väkiluku on noin 5,5 milj. henkeä ja vieraskielisten osuus on siinä 8,3 %. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa Suomessa asui 458 000 vieraskielistä henkilöä ja heistä yli 55-vuotiaita oli lähes 60 000.

Muistialan tutkimuksien mukaan koko väestössä oli 2015 Suomessa noin 200 000 ihmistä, kenellä oli todettu lievästi heikentynyt tiedonkäsittely ja 193 000 kenellä oli diagnosoitu etenevä muistisairaus. Tarkkaa tutkimustietoa ei ole, kuinka paljon Suomessa asuu vieraskielisiä, joilla on heikentynyt tiedonkäsittely tai etenevä muistisairaus. Tiedetään, että muistisairaudet esiintyvät samalla tavalla kantaväestöllä kuin myös vähemmistöryhmissä.

Ulkomaalaistaustaisten kohdallaan muistisairauden diagnosointi usein viivästyy, jolloin uhkana on, että he jäävät palveluiden ulkopuolelle, Tämä johtuu pitkälti siitä, että palveluketju ei kykene tällä hetkellä ottamaan huomioon muita, kun Suomessa syntyneitä avun tarvitsijoita. Muualta muuttaneiden puuttuva tai erilainen käsitys muistihäiriöistä, huono järjestelmän tuntemus sekä puuttuva suomen kielen taito vaikeuttavat alkukartoitukseen pääsemistä. Haasteena on myös se, että useissa kulttuureissa muistisairaus on tabu.

Kaikkialla maailmassa ikääntyvien maahanmuuttajien määrä kasvaa. Monet henkilöt, ketkä muuttivat Eurooppaan 1960 ja 1980 lukujen välillä, ovat tulleet siihen ikään, jossa muistisairauteen sairastumisen riski on yhä korkeampi.

Suomessa on lisäksi oma erikoisuutensa. Entisen Neuvostoliiton hajoamisen myötä vuonna 1991 Suomeen muutti merkittävä määrä venäjää puhuvia, jotka nyt ovat melko korkeassa iässä. Venäjää ja Viroa puhuvat ovatkin suurimpia kieliryhmiä ikääntyneiden joukossa Euroopan ulkopuolelta tulleiden lisäksi. Meneillä oleva Ukrainan sota tule lisäämään venäjää ja ukrainaa puhuvien ihmisten määrää, joilla kriisin vaikutuksesta saattaa esiintyä muistihäiriöitä.

Verrattuna muuhun Eurooppaan ovat entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden lähtökohdat yleensä erilaisia, verrattuna Euroopan ulkopuolelta tulleisiin. Muistisairauden alkukartoituksen näkökulmasta eroa syntyy koulutustaustasta, sillä entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneet ovat yleensä hyvin koulutettuja verrattuna Euroopan ulkopuolelta tulleisiin. Viimeiseksi mainitussa ryhmässä tulee monesti vastaan jopa luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä. Luku- ja kirjoitustaito kun vaikuttaa suoraan siihen, miten muistitesteissä pärjätään. Muilta osin erot eri kieliryhmien välillä eivät ole niin merkittäviä. Eri maista Suomeen muuttaneita ihmisiä yhdistää se, että tietoa muistisairauksista on yleensä hyvin vähän, muistin menetystä ei tulkita sairaudeksi tai siitä puhumista vältetään leimaantumisen pelossa.

Merkittävä määrä venäjää (ja viroa) puhuvien vuoksi kulttuurisensitiivinen muistityö Suomessa eroaa hieman muiden Euroopan maiden sekä myös Pohjoismaiden muistityöstä. Meillä Suomessa on osaamista, mitä voimme muille Euroopan maille jakaa!

 

Opiskelijoille harjoittelupaikka

Löytäkäämme yhdessä juuri Sinulle sopivan ja mielenkiintoisen aiheen liittyen muistialan työtehtäviin tai opinnäytetyöhön.

Etsimme nyt Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry – MUKES tiimiimme opiskelijoita, joita kiinnostaa sensitiivinen muistityö ja jotka haluavat olla mukana yhdistyksen kehittämisvaiheessa. 

Tarjoamme harjoittelupaikka joka perustuu työelämän yhteistyöhön, kehittämistyöhön tai hanketoimintaan. 

Ikääntyvien vieraskielisten tavoittaminen, tiedonhaku, selvitykset sekä raportointi ovat toiminnan kehittämisen näkökulmasta tärkeitä ja tähän tarvitsemme Sinua!

 

 

MUKES harjoittelijat ovat kertoneet kokemuksistaan:

"En varmaan olisi aikaisemmin osannut kuvitella itseäni monikulttuurisen muistityön parissa, mutta on ollut mielenkiintoista tutustua ja oppia lisää tästä kiehtovasta työstä, jota MUKES tekee."

"Järjestötoiminnasta olen oppinut merkittävästi tämän syksyn aikana. Isoimpana asiana varmasti on se, että voit vaikuttaa ainoastaan siihen, mitä itse teet. Muuttujia tulee väistämättä järjestömaailmassa, ja pitää osata tiedostaa se, että moni asia on itsestä riippumat­tomia."

"On ollut havahduttavaa, kuinka paljon haasteita monikulttuuriset muistihäiriöistä kärsivät kokevat Suomalaisessa yhteiskunnassa."

 

KLIKKAA tästä ja tutustu heidän tarinoihinsa

Tervetuloa MUKES-tiimiin!

 

Lataa mainos sote- ja terveysalan opiskelijoille tästä: Tarjoamme Sinulle harjoittelupaikkaa! 

Ota yhteyttä:

siiri.jaakson@mukes.fi

0400250404

 

 

Avoimet työpaikat

 

 

 

Järjestöavustaja 2024-2025 (Haku päättynyt)

Hankevastaava 2023-2025 (Haku päättynyt)

Hankesuunnittelija 2023-2025 (Haku päättynyt)