Jututtaja-hanke 2023-2025

Jututtaja- hankkeessa kehitetään eri kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluville, ei- säännöllisten palvelujen piirissä oleville ikääntyville kohdennettua ja ohjeistettua puhelinseuraa. Hankkeen aikana kehitetään koulutusohjelma ja erikielisiä materiaaleja saman kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluville vapaaehtoisille. Hankkeessa opastetaan toteuttamaan hyvinvointia ja aivoterveyttä ylläpitävää puhelinseuraa heidän äidinkielillään.

 

Puhelinseuran tarkoitus on edistää niin vapaaehtoisen kuin ikääntyvän hyvinvointia, muisti- ja  aivoterveyttä sekä  vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Jututtaja-hankkeessa hyödynnetään laajasti kansallisia sekä kansanvälisiä sensitiivisen muistityön kokemuksia ja näin luodaan kaikkien käytettävissä oleva toimintamalli. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55- vuotiaat suurimmat vieraskieliset ryhmät väestössä: arabian, englannin, venäjän ja vironkieliset.

Moninainen ikääntyvä Suomessa on iso ja näkymätön ryhmä joissa suuri osa heistä ei ole mukana missään järjestetyssä ryhmätoiminnassa tai palveluiden piirissä ja joiden tietoisuus oman aivo- ja muistiterveyden hyvinvoinnista on heikko tai olematon.

 

Hankkeessa:

Hankkeen tavoitteena on eri kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvien ikääntyvien hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä heidän osallistaminen yhteiskunnan toimintaan ja  ohjaaminen palvelujen pariin.

Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään koulutusohjelma vapaaehtoisille eli Jututtajille. Jututtajien tietoisuus palvelujärjestelmistä, ryhmätoiminnoista ja aivoterveyden- ja muistin toiminnoista lisääntyy ja koulutuksen jälkeen he osaavat kohdata yksinäisiä ikääntyviä omasta kieliryhmästään käsin.

Hankkeessa järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä eri kieli- ja kulttuurivähemmistöille.

Hankkeen tuloksena yhteiskunnallinen ymmärrys ikääntyvän väestön moninaisuudesta sekä tietoisuus moninaisen muistityön osaamisen tärkeydestä lisääntyy, jolloin eri kieli- ja kulttuurivähemmistölle osataan tarjoa heille soveltuvia palveluja.

Hankkeessa järjestetään maksuttomia koulutustilaisuuksia.

Hankkeen alueet ovat: Helsinki, Espoo, Kotka ja Vantaa.   

 

Katso TÄSTÄ pieni

RÄPPIKAPPALE Jututtaja-hankkeesta!  

KLIKKAA PUNAISTA PUHELINTA   

 

 

 

 

 

Kuka on Jututtaja?

 

Jututtaja on henkilö, joka osallistuu lyhytkurssiin oppiakseen tuomaan iloa ja merkityksellisiä hetkiä ikääntyvien elämään. Kurssin aikana Jututtaja saa ymmärrystä ikääntymisen haasteista aivoille ja muistille, konkreettisia teemoja keskustelun ja ilon jakamiseen puhelimitse, kasvotusten tai ryhmässä. Jututtaja saa mahdollisuuden liittyä positiiviseen ja ystävällisen Jututtaja-yhteisöön. 

Auttamistyö tehdään omalla äidinkielellä. 

 

Jututtajalla on kolmea vaihtoehtoa olla Jututtajana:

 • lähijututtaja

 • etäjututtaja

 • ryhmäjututtaja

 

Etäjututtaja
 Puhelimessa tai digialustoilla toimiva Jututtaja on koulutettu tarjoamaan seuraa, keskustelua ja tukea puhelimitse tai digialustoilla. Heidän roolinsa on erityisen tärkeä niille, jotka   kaipaavat sosiaalista vuorovaikutusta, mutta eivät välttämättä pysty tapaamaan kasvokkain. Puhelimessa jututtajan tehtävänä on luoda positiivinen ja kannustava ilmapiiri   puhelinkeskusteluissa ja tehtäviä tehdessä olla tasavertainen keskustelija.


Lähijututtaja
Lähijututtaja on koulutettu ja kasvokkain tapaamiseen perustuva vapaaehtoinen eli Jututtaja, joka luo läheistä vuorovaikutusta ja tarjoaa henkilökohtaista tukea. Toimintaan kuuluu mahdolliset koti- tai palvelutalo käynnit, kahvittelu, ulkoilu ja muut yhteiset aktiviteetit, joissa luodaan lämmin ilmapiiri. Lähijututtaja voi olla tukija, naapuri, ystävä, luotettava ja aktiivinen keskustelija, joka tukee yksinäisen iäkkään hyvinvointia ja auttaa arjen asioissa. Lähijututtamista voi tehdä omille perheenjäsenille, mutta voi myös käydä palvelutalossa vierailulla tai naapurin luona.


Ryhmäjututtaja
Ryhmäjututtaja toimii ryhmässä, jossa käsitellään Jututtaja-teemoja, ja jututtaja voi toimia ryhmänohjaajana. Ryhmäjututtaja voi johtaa keskusteluja ja tarjota tukea ryhmäläisilleen. Toimintatavat voivat vaihdella ja ryhmä voi kokoontua myös etäyhteyksien välityksellä. Suomenkielinen ja/tai äidinkielellään toimiva ryhmäjututtaja tarjoaa samat materiaalit ja koulutuksen kaikille ryhmäläisille, mutta heidän toimintansa voivat vaihdella tarpeen mukaan. Ryhmäjututtaja toimii eri tavoin ikäihmisten parissa tarjoten seuraa, keskustelua ja mahdollisesti myös apua. Ryhmäjututtajana olet yhteisörakentaja, innostaja sekä joukkuepelaaja.

 

 

Tulevat tapahtumat

 

Tapahtuma

 Ajankohta ja paikka

 Lisätietoa ja ilmoittautuminen

 

Välkommen med i
Jututtaja verksamheten!

Päivä: 16.5.2023 klockan 13 – 18

Paikka: Folkhälsans Kvartersklubb
Alexandersbågen 12 b

 Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä!

 

Jututtaja koulutus Kotkassa - vapaaehtoisille

Jututtaja koulutus Kotkassa - ammattilaisille

Päivä: To 4.4.2024 klo 10.00-16.00

Päivä: Pe 5.4.2024 klo 10.00-16.00

Paikka: Savotta, Mussalontie 428 A, ravintola Vanikan vieressä sijaitseva kokoustila

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä! 

  Hello Seniorit -tapahtuma! 

Päivä: Ke 25.4.2024 klo 10.00 - 12.00

Paikka: Stage, Ison Omenan palvelutori, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä! 

 Jututtaja infopäeva ja Turu Eesti keskuse arengupäevale!

Päivä: Ke 28.2. klo 9.00-17.00

Paikka: Turu Eesti Keskuse ruumides.Vanha Suurtori 3, 20700 Turku

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä! 

JUTUTTAJA-hankkeen etäkoulutus

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiusille henkilöille tarkoitettu lyhytkurssi, joka antaa valmiudet toimia Jututtajana.

Päivä: 

Ti 12.12. klo 15.00-17.30

To 14.12. klo 15.00-17.30

Paikka: ZOOM-alusta

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä!

Ilmoittautuminen:

KLIKKA tästä!

MUISTISOPPA (RIISTAVUORI)

Aivot teräväksi, muisti virkeäksi.

Seniori, tule mukaan aivo- ja muistiterveyden ryhmätoimintaan!

Päivä: Keskiviikkoisin 13.9; 11.10; 22.11; 13.12.2023

Aika: klo 10.30 - 12.00

Paikka: Riistavuoren palvelukeskus, Isonnevantie 28, Helsinki

 

Lue lisätietoa tapahtumasta

KLIKKAA tästä!

Ilmoittautuminen:

Puh. 0400 25 0404

MUISTISOPPA (KAMPPI)

Aivot teräväksi, muisti virkeäksi.

Seniori, tule mukaan aivo- ja muistiterveyden ryhmätoimintaan!

Päivä: Keskiviikkoisin 30.8; 27.9; 25.10; 29.11.2023

Aika: klo 10.00 - 11.30

Paikka: Kamppi palvelukeskus, Salomonkatu 21B

 

Lue lisätietoa tapahtumasta FIN /EST/ ENG/ RUS:

KLIKKAA tästä!

Ilmoittautuminen:

Puh. 0400 25 0404

VAPAAEHTOISTYÖN INFOTILAISUUS

Infotilaisuus Jututtajaksi aikoiville

To 5.10.2023 klo 11.00 - 12.00

To 14.12.2023 klo 11.00 - 12.00

2024

To 18.1; 15.2; 14.3; 18.4; 16.5.2024 klo 11.00 - 12.00

Paikka: TEAMS-alusta

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä!

Ilmoittautuminen:

KLIKKAA tästä! 

 

JUTUTTAJA-hankkeen PILOTTIRYHMÄ

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiusille henkilöille tarkoitettu koulutusohjelma, jossa yhdessä kehitetään  JUTUTTAJA -toimintamalli

Päivä: Tiistaisin 29.8; 5.9; 12.9; 19.9; 26.9.2023

Aika: klo 10.00 - 15.00

Paikka: Riistavuoren palvelukeskus, Isonnevantie 28, Helsinki. Rusakko - tila.

Lue lisätietoa tästä: KLIKKAA tästä!

Ilmoittautuminen:

KLIKKA tästä!

 

 

 

 

 

Jututtaja esitteet                      FIN/ ENG/ EST/ RUS/ AR

 

Valitse sinulle sopiva kieli ja lataa Jututtaja-materiaaleja

 

Esite vapaaehtoisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua Jututtajaksi tästä:

KLIKKAA!

Esite ikäihmisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua puhelinseuran saajaksi tästä: 

KLIKKAA!

 

Esite vapaaehtoisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua Jututtajaksi tästä:

KLIKKAA!

Esite ikäihmisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua puhelinseuran saajaksi tästä: 

KLIKKAA!

 

Esite vapaaehtoisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua Jututtajaksi tästä:

KLIKKAA!

Esite ikäihmisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua puhelinseuran saajaksi tästä: 

KLIKKAA!

 

Esite vapaaehtoisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua Jututtajaksi tästä:

KLIKKAA!

Esite ikäihmisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua puhelinseuraan saajaksi tästä: 

KLIKKAA!

 

Esite vapaaehtoisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua Jututtajaksi tästä:

KLIKKAA!

Esite ikäihmisille:

KLIKKAA tästä!

Voit ilmoittautua puhelinseuraan saajaksi tästä: 

KLIKKAA!

 

 

 

Lisätietoa Jututtajalle

 

"Let's rise “we do” the action"

Jututtaja-hankkeessa ohjattu puhelinseura tarkoittaa, että juttelet äidinkielellään omaan kieliryhmään kuuluvan iäkkään kanssa kerran viikossa noin puoli tuntia yhteisesti sovituista aiheista. Etävapaaehtoistyön pituus on vähintään 8 - 10 soittokertaa, soittoja saat jatkaa enemmänkin, jos te molemmat sitä toivotte. Sinun iälläsi ei ole väliä, odotamme joukkoomme niin nuoria kuin varttuneempiakin jututtajia.

Ennen soittojen aloitusta saat meiltä koulutuksen ja tarvittavat työkalut, tehtävät sekä tuen soittojen aloittamiseksi ja onnistumiseksi. Me haastattelemme Sinut ennen koulutusta ja varmistamme että tulet onnistumaan soitoissa. Jututtajana Sinulla on vaitiolovelvollisuus ja sitoudut eettisiin periaatteisiin.

Ennen puhelujen aloittamista soitamme tutustumispuhelun iäkkäälle ja keskustelemme tilanteesta, toiveista, tarpeista ja pohdimme yhdessä, miten voimme olla iloksi ja avuksi. Jos soitot päätetään aloittaa, tutustumispuhelussa sovitaan ensimmäinen soittoaika, jossa mukana olet Sinä, hanketyöntekijä ja tarvittaessa muita iäkkään läheisiä.

Jututtaja- soitot ovat aina maksuttomia niin Sinulle kuin ikäihmiselle!

Olemme rinnallasi matkallaan hyväksi Jututtajaksi!

Meiltä saat:

 • Koulutusta ja perehdytystä
 • Kuulumista upeaan Jututtaja-verkostoon
 • Soittojen tukemista ja vertaistukea toisilta Jututtajilta
 • Viikoittaista kuulumisten jakamista digialustalla
 • Arkisen tuen – aina tarvittaessa
 • Koulutuksesta saat todistuksen

Juttujen aiheita voivat olla esimerkiksi aivo- ja muistitreenit, harjoituksia yhdessä tekemiseksi ja kokemuksien jakaamiseksi tai muuten vaan toisen ilahduttamista puhelinsoitolla molemmille mielekkäistä aiheista. Koulutuksen aikana saat mukaan paljon hauskoja tehtäviä jotka soveltuvat puhelimessa käytettäväksi. Koulutuksessa treenataan yhdessä soittamista ja olemme tarvittaessa tueksi ensimmäisten soittojen aikana.

Jos sinulla on kysyttävää, niin kerromme mielellämme lisää!

 

 

 

Jututtajan materiaalit

 

Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi eli Jututtajaksi!

 

 • Jututtajana tarjoat koulutuksen jälkeen puhelinseuraa omalla äidinkielellä 8–10 kertaa.
 • Jututtajan tarkoituksensa on tukea ja edistää Sinun kieli- ja kulttuuritaustastaan tulevan ikääntyvään  aivo- ja muistiterveyttä, lisätä hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä.

 

Soittojen aloittamiseksi saat kattavan koulutuksen!

Täytä alla oleva lomake huolellisesti ja me otamme sinun yhteyttä viikon sisällä. Jos Sinulla on kysyttävää niin laita sähköpostia 

ann-ly.palosaari@mukes.fi tai soita 0400 25 1222 

Vapaaehtoisen Jututtajan ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu mukaan!

KLIKKAA tästä!

Jututtajan ilmoittautumislomake PDF

KLIKKAA tästä!

Toiveita ja odotuksia Jututtajalle 

Sovellut Jututtajaksi jos sinulla on motivaatiota tukea ja auttaa yksinäisiä ikääntyviä sekä halu:

 • kehittää omaa osaamistaan 
 • oppia uutta

 

Lue lisää ja lataa tästä PDF

KLIKKAA tästä! 

 Jututtaja-verkosto

 

Lue lisää ja lataa tästä PDF

KLIKKAA tästä! 

 Jututtaja eettiset ohjeet

 

Lue lisää ja lataa tästä PDF

KLIKKAA tästä! 

 

 Jututtaja eettiset ohjeet RU

 

загрузите PDF-файл здесь

KLIKKAA tästä!

 

 Esimerkit soittojen sisällöstä

 

Lue lisää ja lataa tästä PDF

KLIKKAA tästä! 

 

 

Ikäihmiselle eli juttuseuraan saajalle

 

Oletko yli 55 -vuotias ja oletko kiinnostunut kerran viikossa sinulle järjestetystä juttuseurasta eli Jututtajan soitosta?

Jututtajan soitto tarkoitta, että koulutettu vapaaehtoinen eli Jututtaja soittaa sinulle kerraan viikossa äidinkielellä ja tarjoa sinulle juttuseuraa.

Teilllä on mahdollisuus jutella yhteisista mielenkiintoisista aiheista kuten ajankohtaisista uutisista, hyvinvoinnista, muistella menneitä ja hauskalla tavalla tehdä yhdessä aivo- ja muistiterveyttä edistäviä tehtäviä. 

Juttuseurassa tärkeintä on se, että te molemmat viihdytte ja nauditte yhteisistä soitoista!

 

Täytä alla oleva lomake huolellisesti ja me otamme sinun yhteyttä viikon sisällä. Jos Sinulla on kysyttävää niin laita sähköpostia

siiri.jaakson@mukes.fi tai soita 0400 25 0404

 Ikäihmisen materiaalit

Ilmoittaudu mukaan!

KLIKKAA tästä!

Ikäihmisen eli puhelinseuran saajan ilmoittautumislomake PDF

KLIKKAA tästä!

 

 

Jututtaja FACEBOOK

 

Tule meitä seuramaan

KLIKKAA tästä!

 

 

 

 

 

 

Facebook LIVE

 

Jotta voisimme yhdessä parantaa eri- kulttuuri ja kielitaustaisten vähemmistöryhmien asemaa, olemme laajentaneet toimintaa ja aloittaneet Facebook LIVE -sarjan.
Facebook LIVEN tarkoitus on tutustua erilaisiin henkilöihin, jotka tavalla tai toisella liittyvät MUKES toimintaan.
Luvassa on aiheita ja juttuja eri kieli- ja kulttuurivähemmistöistä, sekä mielenkiintoisia hetkiä loistavien henkilöiden kanssa!

Facebook LIVET striimataan reaaliaikaisesti MUKES:in Facebook sivuilla torstaisin klo 11 ja pituus näillä  striimeilla on noin 10-15 minuuttia. Jokaisesta jää tallenne ja se on katsottavissa myöhemminkin. 
Jos sinulla olisi aihe, josta haluat puhua, niin ota rohkeasti yhteyttä ann-ly.palosaari@mukes.fi

Katso kaikki Facebook LIVET tästä:

Vieras

 Aika

 Linkki haastatteluun

 

 

 

TULOSSA klo 11

 

Mahmoud Hassan

Palveluneuvoja HILMA

 

14.3.2024

Mahmoud Hassan haastattelu

KLIKKAA tästä!

 

Sari Heikkinen

Keskustellaan haasteista  ja etuista joita  ikääntymisessä  on eri ympäristöissä

 

 26.2.2024

Sari Heikkinen haastattelu

Klikkaa tästä!

Hiwa Haghi

Kotona täälläkin -toiminta

Aiheita ja juttuja moninaisesta maailmasta

 

8.2.2024

Hiwa Haghi haastattelu

KLIKKAA tästä!

Kati Juva

Dosentti ja neurologian erikoislääkäri, MUKES hallituksen jäsen

Keskustellaan tuoreimmista näkemyksistä muistisairauksien esiintyvyydestä ja riskitekijöistä!

 

18.1.2024 

Kati Juva haastattelu

KLIKKAA tästä!

Siiri Jaakson ja Ann-Ly Palosaari

MUKES ja Jututtaja-hankkeen kuulumiset

 

14.12.2023

 

Siiri Jaakson ja Ann-Ly Palosaari 

KLIKKAA tästä!

Elisabeth Saifoulina

Suunta Yhteen -hankkeen projektikoordinaattori, Vantaan Venäjän Klubi ry

Keskustellaan Vantaan Venäläinen klubi roolista yhteisössä. Yhteistyön tärkeydestä ja asiakkaiden tuesta ja siitä, mistä apua saa.

 

30.11.2023

 

Elisabeth Saifoulina haastattelu

KLIKKAA tästä!

Jere Kinnari

Sosionomiopiskelija DIAK Ammattikorkeakoulu

 

9.11.2023

 

Jere Kinnari haastattelu

KLIKKAA tässtä!

Rosa Ripatti

Sosionomiopiskelija Hämeen Ammattikorkeakoulu

 

 

2.11.2023 

 

Rosa Ripatti haastattelu

KLIKKAA tästä!

Sven Claes

Muistiopas-hankkeen asiantuntija

Esittellään Muistiopas-hanketta ja keskustellaan, miten hankkeessa edistetään paikallisten muistiyhdistysten ja monikulttuuristen toimijoiden yhteistyötä.

 

26.10.2023 

 

Sven Claes haastattelu

KLIKKAA tästä!

Alina Ahtamo

Monikko ry toiminnanjohtaja

 

 

12.10.2023 

 

Alina Ahtamo haastattelu

KLIKKAA tästä!

Susanna Lehtovaara

Toiminnanjohtaja ja moninaisuustyön asiantuntija

Keskustellaan siitä, kuinka voimme paremmin ymmärtää vieraskielisten ikääntyvien tarpeita ja haasteita, ja tukea ikääntyvien hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

 

21.9.2023 

 

 

Susanna Lehtovaara haastatelu

KLIKKAA tästä! 

Anne Waweru

Geronomi

Kekustellaan ikääntyvistä ja työstä ikääntyvien kanssa.

 

14.9.2023

 

 

Anne Waweru haastattelu

KLIKKAA tästä!

Krista Valtonen

Sairaalapappi (vanhustyö)

Keskustellaan muistisairaiden hengellisyydestä ja uskonnonvapaudesta. Kuullaan, miten muistisairas ihminen voi toteuttaa omaa uskonnollista vakaumustaan ja miten ympärillä olevat ihmiset voivat auttaa tässä.

 

17.8.2023 

 

Krista Valtonen haastattelu

KLIKKAA tästä!

Eva Rönkkö

Moninaisuustyön suunnittelija

Aiheita eri kieli- ja kulttuurivähemmistöistä

 

1.6.2023

Eva Rönkkö haastattelu

KLIKKAA tästä!

Tuulikki Hakala

Maanahmuuttajatyön vastaava kehittäjä

Kuka hoitaa vieraskielistä?

 

19.5.2023

Tuulikki Hakala haastattelu

KLIKKAA tästä!

Siiri Jaakson 

MUKES toiminnanjohtaja ja perustajajäsen

MUKES historia ja tulevaisuuden suunnitelmat

 

27.3.2023

Siiri Jaakson haastattelu

KLIKKAA tästä!

 

Jututtaja yhteystiedot

 

 

Anne-Ly Palosaari

Hankevastaava

Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry

Jututtaja-hanke

+358 400 251222

ann-Ly.palosaari@mukes.fi 

www.mukes.fi

 

Siiri Jaakson

Toiminnanjohtaja, suunnittelija

Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry

Jututtaja-hanke

+358 400 250404

siiri.jaakson@mukes.fi

www.mukes.fi