Jututtaja-hanke 2023-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jututtaja - STEA-hanke 2023 - 2025

Jututtaja- hankkeessa kehitetään vieraskielisille, ei- säännöllisten palvelujen piirissä oleville ikääntyville kohdennettua ja ohjeistettua puhelinseuraa. Hankkeen aikana kehitetään koulutusohjelma ja erikieliset materiaalit samassa kulttuuri- ja kieliryhmässä oleville vapaaehtoisille, jossa opastetaan toteuttamaan hyvinvointia ja aivoterveyttä ylläpitävää puhelinseuraa heidän äidinkielillään.

Puhelinseuran tarkoitus on edistää niin vapaaehtoisen kuin ikääntyvän hyvinvointia, muisti- ja  aivoterveyttä sekä  vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Jututtaja-hankkeessa hyödynnetään laajasti kehittyneitä kansallisia ja kansanvälisiä  kulttuurisensitiivisen muistityön kokemuksia ja näin luodaan kaikkien käytettävissä oleva toimintamalli. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55- vuotiaat suurimmat vieraskieliset ryhmät väestössä: arabian, englannin, venäjän ja vironkieliset. He ovat iso ja näkymätön ryhmä joissa suuri osa iäkkäistä ei ole mukana missään järjestetyssä ryhmätoiminnassa tai palveluiden piirissä ja joiden tietoisuus oman aivoterveyden hyvinvoinnista on heikko tai olematon.

Hankkeessa välillisenä kohderyhmänä ovat järjestöjen henkilöstö, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja alan opiskelijat, joiden kulttuurisensitiivisen muistityön osaamista kehitetään pop-up koulutuksien ja tietoiskujen keinoin. Hankkeen puitteessa järjestetään maksuttomia koulutustilaisuuksia hankkeen alueilla.

Toiminnan alueet ovat Helsinki, Espoo, Kotka ja Vantaa.

 

 

 

 

 

 

Hankkeemme tavoitteet

TAVOITE 1
Vieraskielisten ikääntyvien hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä heidän osallistaminen yhteiskunnan toimintaan ja  ohjaaminen palvelujen pariin

TAVOITE 2
Vieraskielisen vapaaehtoisen tietoisuus palvelujärjestelmistä, ryhmätoiminnoista ja aivoterveyden- ja muistin toiminnoista lisääntyy ja koulutuksen jälkeen he osaavat kohdata yksinäisiä ikääntyviä omasta kieliryhmästään

TAVOITE 3
Vieraskielisten keskuudessa tietoisuus hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistämisestä kasvaa sekä heidän osaamisensa hakeutua muistialaiseen neuvontaan lisääntyy

TAVOITE 4
Ammattilaisten kulttuurisensitiivisen muistityön osaaminen kehittyy, jolloin vieraskielistä ikäväestöä kohdataan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lievittävällä tavalla

TAVOITE 5
Yhteiskunnallinen ymmärrys ikääntyvän väestön moninaisuudesta sekä tietoisuus monikulttuurisen muistityön osaamisen tärkeydestä lisääntyy, jolloin muistisairaille vieraskielisille osataan tarjoa heille soveltuvia palveluja

 

Jututtaja FACEBOOK

Tule meitä seuramaan

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090397257799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA rohkeasti yhteyttä!

Ann-Ly Palosaari

Hankevastaava

Puh. 0400 2512 22

Sp. ann-ly.palosaari@mukes.fi                                                                        

Siiri Jaakson

Toiminnanjohtaja, suunnittelija

Puh. 0400 2504040

Sp. siiri.jaakson@mukes.fi